Juhendmaterjalid

Sel lehel saad tutvuda lähemalt kõikvõimalike krattide juhendmaterjalidega.

Kontroll küsimustik

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata otsustada, kas masinõppe projektiga võiks edasi liikuda ning kas erinevate nõuetega on arvestatud. Juhend sisaldab suuniseid masinõppeprojektide  läbiviimiseks.

Juhend on kättesaadav 

siin.

Projekti lõuend

Projekti lõuendi eesmärk on aidata läbi mõelda kavandatavat projekti.

Dokument on kättesaadav 

siin.

Andmete kontroll ja ettevalmistamine

Koolitusel keskendutakse andmete ettevalmistamisel, sellel kuidas viia läbi esialgne andmete kontroll ning hinnata kas projekti jaoks on piisavalt andmeid.

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Masinnägemise projekti läbiviimisest

Koolitusel keskendutakse sellel, mida on vaja masinnägemise projekti läbiviimiseks ja rakendamiseks, milliseid erinevaid lähenemisi on olemas, mis on märgendamine, mis on CNN, YOLO ja palju muud.
Koolitust viis läbi Taavi Tammiste.

 

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist

Koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist. Koolitusel käsitletakse muuhulgas teksti segmenteerimist, ajaväljandite ja nimeüksuste tuvastamist ja oma nimeüksuste lisamist, leksikonide loomist ja teksti lemmatiseerimisel kasutades EstNLTK teeki.

 

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Juhendmaterjal 

krattide hankimiseks

Käesoleva juhend annab ülevaate sagedasematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, mida võiks andmeteaduse projektide puhul arvestada.

Dokument on kättesaadav 

siin.

Juhendmaterjal andmete annoteerimiseks

Juhendi eesmärk on aidata pildi- või videofailide omanikel annoteerida oma andmeid, et neid kasutada süsteemide treenimiseks.

Dokument on kättesaadav 

siin.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolme osaline.

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Andmekaitse-alane mõjuhinnang

Mõjuhinnangu peavad tegema kõik andmetöötlejad, kelle isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt füüsilistele isikute õigustele ja vabadustele suur oht. Juhendi on koostanud Andmekaitse Inspektsioon

 

Juhendiga saab tutvuda

siin.

Krati testprojekti hankedokumendi ülesehitus

Käesolev dokument annab ühe võimaliku näite, andmeteaduse testprojekti hankedokumendi „Tehniline kirjeldus“ ülesehituse kohta

Dokument on kättesaadav 

siin.

DCAT rakendusprofiil 2.0.1

Tegu on Euroopa andmeportaalide rakendusprofiili eestikeelse tehnilise osa tõlkega.

Dokument on kättesaadav

siin.

Automaatne info eraldamine eesti keelsest tekstist

Antud koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist - olemasolevad töövahendid, nende rakendusvõimalused ning eesti keele iseärasused automaattöötluse seisukohast. Koolitus on mõeldud projektijuhtidele. Koolitust viis läbi Dage Särg.

Koolitust saab järele vaadata

siin.

 Kratisõbralik tarkvaraarendus

Koolituse eesmärk on anda arusaam sellest, kuidas on üles ehitatud üks masinõppeprojekt, mille poolest see erineb tarkvaraarendusporjektidest ning mis on eeldused selleks, et projekt saaks ellu viidud võimalikult efektiivselt ja kõrge õnnestumistõenäosusega.

 

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Krati valdkonna ülevaade projektijuhtidele 

Käesoleva dokument annab ülevaate  sagedasematest mõistetest, masinõppest, suurandmetest ja projektijuhtimisest.

Dokument on kättesaadav 

siin.

Ülevaade kratist tehnoloogilisel tasemel

Krati projektijuhtimise koolitusel keskendutakse sellele, kuidas aru saada, mida on võimalik olemasolevate andmetega ära teha ning kuidas võimalikult kiiresti ja efektiivselt valideerida masinõppe kasutusjuhte.

Koolitust saab järele vaadata

siin.

Kõnetuvastusest ja kõnesünteesis

Koolitus keskendub kõnetuvastusel ja -sünteesil nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid ning mõisted, et koolituse läbinu suudaks panna erinevaid lahendusi konteksti ning tehnoloogia rakendamise võimalustest ja puudujääkidest.

 

Koolitust saab järele vaadata

siin.

 Kratisõbralik tarkvaraarendus

Koolituse eesmärk on anda osalejale terviklik arusaam kõnetuvastusest nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid, mõisted, puudujäägid ja rakenduskohad.

 

Koolitust saab järele vaadata

siin.