Kasutusjuhud

Tutvu kuidas on Eestis kratti ehk tehisintellekti kasutusele võetud või mida hetkel arendatakse.

Metsa puuliikide tuvastamine

KEMIT

Metsa kõrguse arvutamine

KEMIT

Kliendipöördumiste klassifitseerija

MKM

Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees

Häirekeskus

Seire ja liigituvastus pildituvastuse abil

Keskkonnaagentuur

Ilme - objektide tuvastamine

Rahvusarhiiv

Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine

KEMIT ja Keskkonnaagentuur

Koolikratt

HITSA

Küberturve

Riigi Infosüsteemi Amet

Jääkaart

Ilmateenistus, KEMIT

Vestluskratt

RIA, Politsei- ja Piirivalveamet

Liiklusohutuse parandamine

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Kaugseire ehitussektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Üleujutatud alade kaardistamine ja soode niiskusrežiim satelliitpiltidelt

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Inimeste nutikas leidmine

Sisekaitseakadeemia

Vestluskratt

Rahvusraamatukogu

Museaalide seisundi ja säilitustähtaegade hindamine

Muinsuskaitseamet

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Töötukassa

Info suunamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Starditoetuste info ja soovitusindeks

EAS

Striimingu kvalideetimonitooring

ERR

Lausekontrollija

Haridus- ja Teadusministeerium

Vabaväljatekstist info koondamine

Päästeamet

Andmete puhastamine isikuandmetest

Haridus- ja Teadusministeerium

Kõnetuvastus riigikoguistungitel

Riigikogu Kantselei

Krooniliste haigete tervise ja ravivajaduste ennustamine

Haigekassa

Metsa liigilise koosseisu kaardistamine

Riigimetsa Majandamise Keskuse

Robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Cleveron

Allergiaravimite tootmise planeerimine

Visory

Liikluse parem korraldamine

Tallinna Transpordiamet

Metsa lageraie tuvastamine

KEMIT

Eestikeelsete tekstide töötluse teegid

Tartu Ülikool, HTM

Kriisiinfoliini 1247 transkribeerimine

Häirekeskus

Hädaabikõnede transkribeerimine

Häirekeskus

Keelatud reklaami tuvastamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Riigiportaali kasutatavuse analüütika

Riigi Infosüsteemi Amet

Veetaseme seire rannikumeres ja järvedes kasutades satelliit-altimeetriat

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Salme - Kohtutes kõnetuvastus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Riigi Infosüsteemi Amet

Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Marakratt

HITSA

Tuleohtlike elamute tuvastamine

Päästeamet

Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridadelt süvaõppe meetoditega

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Kaugseire maastikutulekahjude ohjamisel

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Automaatne piirikontroll

PPA, SMIT

Väljaannete automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu

Museaalide kirjeldamine

Muinsuskaitseamet

Vestluskratt

Statistikaamet

Viirustõrje

ERR

Vestluskratt

EAS - e-residentsus

Uudisteportaali reaalajakasutajate analüüs

ERR

Liiklusmärkide tuvastamine

Maanteeamet, Teede tehnokeskus

Kohtulahendite puhastamine isikuandmetest

Justiitsministeerium, RIK

Eesti keele tekst-kõne süntees

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut

Kõnetuvastus radioloogias

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Kiiruse ületamise tuvastamine

Politsei- ja Piirivalveamet

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Statistikaamet

Põldudel toimuva tuvastamine

PRIA

Töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Skillific

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Smart Load Solutions

©2019 kratt@mkm.ee