Tööpakkumised

Siin avalikustame meie tiimi vabad tööpakkumised. Viska pilk peale, kas midagi kõnetab ehk just Sind ja tule ehita koos meiega tuleviku e-riiki!

Arhitekt

 • kehtestab riikliku mobiiliäpi nõuded ja tagab nendele vastavuse.

 • osaleb arendusprojektides.

 • koostab koostöös tootejuhiga riikliku mobiiliäpi arhitektuurse tuleviku visiooni.

Projektijuht

 • juhib riiklike kratijuppide erinevaid kestlikke projekte.

 • aitab kaasa kratikava tegevuste elluviimisesse.

 • haldab riikliku kratijuppide suurt pilti.

 • teeb koostööd väliste arenduspartnerite ja teiste kratijuppe arendatavate asutustega.

Tootejuht

 • visioneerib Bürokrati teenuseid ja tooteid.

 • planeerib õigeaegselt vajalikud arendused ja viib need ellu.

 • juhib Bürokrati tiimi.

 • teeb koostööd väliste arenduspartneritega.

Arhitekt

 • kehtestab kratijuppide tehnoloogilised nõuded ja aitab kaasa tegevuste elluviimisesse.

 • osaleb arendusprojektides ja nõustab meie partnereid tehnoloogiliste valikute tegemisel.

 • koostab koostöös tootejuhiga kratijuppide arhitektuurse tuleviku visiooni.

Tootejuht

 • veab keeletehnoloogia toodete ja teenuste elutsükleid, tagades nende ajakohasuse ja planeerides õigeaegselt vajalikud arendused.

 • juhib keeletehnooogia tiimi.

 • teeb koostööd väliste arenduspartneritega.