Research work

Below is a list of possible thesis topics, which includes research topics related to digital development of the Ministry of Economic Affairs and Communications as well as other areas of government. For additional questions or excerpt aboveIf you are interested in doing research, please contact us using the form at the bottom of the page.

Teema
Asutus
Kuidas toimub kodaniku poolne loobumine proaktiivsetest teenustest?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Asutuste teenuste arendamise küpsusaste hetkeseis - benchmarking
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Teenuse kasutajakogemuse loomine. Milline see võiks välja näha 10a pärast?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kuidas sisustada "parimat kasutajakogemust" kasutaja vaates?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kes on digiriigi arenduspartnerid?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kuidas juhtida efektiivselt ühisarendusi?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Readiness of modern day citizens for virtual-assistants-enabled government services.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Milline on inimeste vastuvõtlikkus ja valmidus virtuaalassistendiga suhtlemiseks?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Millised on masinõppe arenguvajadused. Kuhu sihti seada?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Millised on erasektori vajadused riigilt andmete saamisel?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Milline on avaandmete mõju majanduses? Kuidas seda mõõta?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kuidas tagada inimkeskne krattide arendamine ja proaktiivselt pakkumine?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kemikaaliarvestuse alusandmete kaardistamine Eestis ja rahvusvahelistes kemikaali andmebaasides.
Keskkonnaministeerium
 Jäätmestatistika algoritmi analüüs ja võimalik teostatavus
Keskkonnaministeerium
 Eesti ülikoolide bakalaureuse- ja magistriõppe uurimistööde/teadusartiklite andmetöötlus.
Keskkonnaministeerium
Ehitusmaavarade kasutamise statistika
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Sõidueksamite aegade prognoosimise lahendus
Transpordiamet
Riigiteedel sõidukite sageduste analüüs ja prognoosimine
Transpordiamet
Liiklusregistri andmete kvaliteedi analüüs
Transpordiamet
Ühistranspordivõrgu analüüs ja parandamise ettepanekud
Transpordiamet
Liiklusõnnetuste asukoha täpsuse hindamine
Transpordiamet
Eesti sõidukipargi keskkonnamõju analüüs
Transpordiamet
Transpordiameti kodulehel kuvatavate analüüside hinnang ja parandamine
Transpordiamet
Transpordiameti avaandmete riigi avaandmete portaali viimise lahendus
Transpordiamet
Elanikkonna uuringu andmevoo mudeli väljatöötamine rahvusvahelises perearstikeskuste ja patsientide uuringus
Tervise Arengu Instituut
Otsida võimalusi, kuidas saaks Muuseumide infosüsteemi (MUIS) andmeid parandada ja täiustada andmekaeve vm sarnaste meetodite abiga
Muinsuskaitseamet
Kuidas oleks võimalik MUISis kirjeldada museaale?
Riigi Infosüsteemide Amet
Kuidas pöördumistest analüütikat efektiivselt teostada?
MKM
Päästeala ennetustöö tulemuslikkuse ja mõju hindamise olulisemate komponentide seoste uurimine
Päästeamet
Dubleeriva andmekogumise vähendamine tervisevaldkonnas.
Sotasiaalministeerium
Kuidas ja milliste meetoditega tõsta andmekvaliteeti rohkearvulise andmesisestajate hulga juures
Päästeamet
Avaandmete kasutamine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks
Päästeamet
Andmepõhine otsustamine (avaliku sektori) organisatsioonides
Päästeamet
FARMi tarkvaradest andmete jõudmine registrisse – valmisolek ja vajadus sektoris - mida selleks vaja? Head-vead
PRIA
Loomade kiipimise teema – kuidas aru saada, kus loom viibib, et ei peaks üldse andmeid registrisse esitama (sündmuspõhise teenuse eelduseks)
PRIA
Mis on vajalik, et rohepöörde kontekstis säilitada oma toodang? Talust taldrikule strateegia – kas see tähendab ka 50% vähem toitu?
PRIA
PRIA kodulehe info arusaadavus
PRIA
PRIA avaandmete kasutatavus - Kes on kliendigrupid? Kuidas kasutavad? Mida oleks vaja veel? Mis kujul oleks vaja?
PRIA
Pindalataotlejad ja põllumajanduslik tegevus - missugune see seos on?
PRIA
Reaalse hektari maksumuse erinevuste põhjused, toetuste kumuleerumine
PRIA
Biokütuste kasutusele võtmine põllumajandustootmises – kuivõrd võimalik? Mida see tähendaks masinapargi väljavahetamisele? Mis oleks perspektiivikad kütused?
PRIA
Süsinukujalajälje vähendamise võimalused põllumajandustootmises – mis annaks suurima ja kiireima efekti?
PRIA
Süsinikujalajälje visualiseerimine ja välja toomine tootjale, et saaks hinnata, mis vajab muutmist?
PRIA
Süsinikujalajälje kalkulaator põllumajandustootjale? Metsnikule? Kalandusele?
PRIA
Optimaalne EDK (eridiislikütus) kasutus konkreetsetes tootmistüüpides/tootmisaladel põllumajanduses – limiidid hektari kohta?
PRIA
Ehitushindade mudel – kuidas hinnata, kas ehituse maksumus on optimaalne?
PRIA
Seadmete hinnakataloogis (https://www.pria.ee/infokeskus/hinnakataloog) olevate hindade optimaalsus
PRIA
Põllumajanduse konsulentide usaldusväärsuse indeksi arvutamise mudel
PRIA
Nime vahetanud klientide toetuskäitumise analüüs
PRIA
Kemikaaliarvestuse alusandmete kaardistamine Eestis ja rahvusvahelistes kemikaali andmebaasides.
PRIA
Kuidas toimub kodaniku poolne optout proaktiivsetest teenustest
Keskkonnaministeerium

Get in touch; get in contact

If you have additional questions or are interested in doing the above-mentioned research, please contact us using this form.

Thank you for your support! We will reply soon!