bürokratt-logo-blue_RGB.png

Bürokratt on virtuaalne abiline, kes oskab tulevikus eesti keeles kodanikuga vestelda ning riigiga asjaajamist lihtsustada. Samas on Bürokratt kui juturobot juba praegu liidestatud näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, kus ta vastab kodanike kirjalikele küsimustele. Mida enam avalike sektori asutusi võrgustikuga liitub, seda enam realiseerub Bürokrati algne visioon riiklike veebikeskkondade külge lisatud krattide koosvõimelisest võrgustikust, mis võimaldab läbi ühe kanali olla kodanikul ühenduses oma riigiga asutusteüleselt.

Kuna selline võrgustik on väärtuslik taristu, siis ei ole Bürokrati ainsaks eesmärgiks kodanike küsimustele vastamine, vaid Bürokratt suudab olla ka uueks kanaliks riiklike teenuste pakkumisel. See tähendab seda, et Bürokratt suudab edastada täpset ja ajakohast ilmainfot või saab kodanik Bürokrati käest teada, millal temal endal või lähikondlasel mõni dokument aegub.

 

Sellised mugavusteenused on hea alguspunkt, kus Bürokrati, kes on veel päris uus ja pidevalt arenev, võimekust proovida, et tulevikus oleks võimalik liidestada selliseid teenuseid, mille jaoks hetkel tuleb täita mitmes keskkonnas erinevaid vorme, näiteks lasteaiakoha taotluse esitamine.

Siinkohal tahamegi teada, milliseid teenusid on kodanikele kõige suurem huvi tarbida läbi Bürokrati.

Selleks palun kirjelda Bürokratile oma unistuste Bürokrati teenust, mida tahaksid Sina tarbida läbi Bürokrati. Lisaks toredale teadmisele, et Bürokratt on arendatud Sinu soove arvestades ja mugavusele, et saad soovitud teenust mugavalt läbi Bürokrati tarbida, paneme omalt poolt vastanutele välja erinevaid harivaid ja põnevaid auhindu konverentside piletitest valdkondlike teatmikeni. Auhinna saamiseks saada oma kontaktid lihtsalt vastusega kaasa.

Bürokrati teenuste arendamine on rahastatud Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu reformi XXX alusel.

1200-674-max.jpg